Adres:
ADMINISTER Polska Sp. z o.o.
ul. Marchewkowa 10
52-311 Wrocław

Kontakt bezpośredni:
tel: +48 71 707 29 11
tel: +48 71 707 29 13
e-mail: info@administer.pl
Strona internetowa usługi:
www.strefakomunikaty.pl

Dane do faktury:
ADMINISTER Polska Sp. z o.o.
ul. Marchewkowa 10
52-311 Wrocław

NIP 8992741062
REGON 022058130

Nazwa banku:
Citi Handlowy S.A.
ul. Powstańców Śląskich 7A
53-332 Wrocław
Numer rachunku bankowego:
NRB: 72103000190109853000462778
IBAN:
PL72103000190109853000462778
SWIFT: KOMBCZPP

Zapis w Krajowym Rejestrze Sądowym:
SR dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000447607
Data wpisu: 14. 01. 2013

Portal został zarejestrowany
w Rejestrze Dzienników
i Czasopism pod numerem
Rej Pr 3479 dnia 21 marca 2016.

siedziba i adres redakcji:
ul. Marchewkowa 10,
52-311 Wroclaw
siedziba i adres wydawcy: jw.
redaktor naczelna:
Ilona Dąbrowska
e-mail: ilona.dabrowska@administer.pl

Publikacja ogłoszenia

Klient
1.
Zapytanie ofertowe/Zamówienie
3.
Uzgadnianie, akceptacja
Administer
2.
Projekt graficzny
Kalkulacja cenowa
4.
Potwierdzenie publikacji
w prasie i na strefakomunikaty.pl
5.
Skan ogłoszenia,
faktura
1. ZAMÓWIENIE
Wystarczy złożyć tylko jedno zamówienie, by zapewnić sobie publikację w prasie drukowanej, na stronie internetowej dziennika oraz na www.strefakomunikaty.pl.

Zamówienia można dokonać, posyłając tekst ogłoszenia na adres info@administer.pl, ze wskazaniem terminu oraz zasięgu emisji (ogólnopolski, regionalny). Jeśli w ciągu 30 minut nie otrzymają Państwo od nas odpowiedzi zwrotnej, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 717072911 lub 717072913.

2. PROJEKT GRAFICZNY OGŁOSZENIA, KALKULACJA CENOWA
Po otrzymaniu Państwa zamówienia opracujemy projekt graficzny ogłoszenia wraz z kalkulacją cenową
i prześlemy Państwu do wglądu.

3. AKCEPTACJA
Prosimy przesłać swoją akceptację e-mailem. Na jej podstawie opublikujemy ogłoszenie w wybranym dzienniku ogólnopolskim i/lub regionalnym oraz na stronie internetowej www.strefakomunikaty.pl.

4. POTWIERDZENIE PUBLIKACJI W PRASIE I POTWIERDZENIE PUBLIKACJI NA WWW
Potwierdzenie publikacji na strefakomunikaty.pl otrzymają Państwo na adres e-mail wraz z potwierdzeniem publikacji w prasie.
W przypadku zamówienia publikacji jedynie na strefakomunikaty.pl wystawimy Państwu specjalne potwierdzenie, z którego wzorem można zapoznać się poniżej.
Wzór potwierdzenia publikacji

5. SKAN OGŁOSZENIA, FAKTURA
W dniu emisji ogłoszenia w prasie wyślemy Państwu skan strony z ogłoszeniem oraz fakturę. Publikacja na www.strefakomunikaty.pl jest bezpłatna dla klientów, którzy zamówią u nas publikację w prasie.

Terminy publikacji ogłoszeń na stronach internetowych www.strefakomunikaty.pl

Ogłoszenie pojawi się na stronie internetowej o godzinie 00:00:00 w dniu publikacji. Ogłoszenie widnieje na www.strefakomunikaty.pl 30 dni (chyba że klient wskaże inaczej). Po upływie tego czasu zostaje przesunięte do ARCHIWUM, gdzie pozostaje nadal do wglądu przez okres 90 dni. Minimalny okres emisji ogłoszenia na stronie wynosi 24 godziny.
© ADMINISTER Polska Sp. z o.o., tel: +48 71 707 29 11, +48 71 707 29 13, info@administer.pl, www.strefakomunikaty.pl - Polityka prywatności